ચાલતી પટ્ટી

"KEEP VISITING THIS BLOG FOR LATEST EDUCATIONAL UPDATES." આ બ્લોગમા શિક્ષણને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનકડૉ પ્રયાસ કરવામા આવ્યો છે.આ બ્લોગ શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકોને એક પ્રેરણા પુરી પાડશે.

Blog Add

November 22, 2014

USEFUL FOR CCC THEORY EXAM.

01. किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है?
उत्तर-डाट मैट्रिक्स प्रिंटर

02. कम्पाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है?
उत्तर- निम्नस्तरीय भाषा

03. कौन-सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवयेर को नियंत्रित करता है?
उत्तर- सिस्टम

04. कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है?
उत्तर- एप्लिकेशन

05. स्प्रेडशीट में जिस प्वाइंट पर कॉलम और रोइंटरसेक्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं?
उत्तर- Cell

6. ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है?
उत्तर- प्वाइंटिंग डिवाइस

7. यदि आपका कंप्यूटर खुद को रीबूट करता रहता हैं तो संभावना है कि
उत्तर- इसमें वायरस हैं

08. कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं
उत्तर- मीनू

09. हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं?
उत्तर- रीसाइकिल बिन

10. E.D.P. क्या है?
उत्तर- इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग

11. भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है?
उत्तर- सुपर कंप्यूटर

12. माइक्रोप्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है?
उत्तर- चतुर्थ

13. की बोर्ड में ‘फक्शन-की’ की संख्या कितनी होती है?
उत्तर- 12

14. कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग-अलग लंबाई-चौ ड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं
उत्तर- बार कोड

15. किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है?
उत्तर- डाट मैट्रिक्स प्रिंटर

16. इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है?
उत्तर- प्राइमरी

17. सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है?
उत्तर- फ्लैश

18. डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर- फार्मेटिंग

19. रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे उत्तर- सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है

20. प्रोग्रामों का सेट, जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री- इन्स्टाल होता है
उत्तर- फर्मवेयर

GSSSB - BinSachivalay Clerk, Question Paper & OMR Instructions.

 TO DOWNLOAD IN PDF
CLICK HERE & DOWNLOAD. 

VIDHYASAHAYAK BHARTI:-OVER AGE VALA MITRO MATE AGATY NI MAHITI.

HELLO!!
GHANI RAJUAATO..REQUEST..PACHHI PAN APANNE ANYAY THAYO.
TO... 6 TO 8 MA AVEL JAHERAT MA..TET 2 PASS...(TAMAM SUBJECT)
*OPEN...BHAIO 30 THI VADHU, BAHENO 35 THI VADHU...TEM J..
*OBC MA BHAIO 35 THI VADHU...BAHENO 40 THI VADHU UMAR DHARAVATA HOY...
     TEVA UMEDVARO NICHE DARSHAVEL VIGTE BHEGA MALVANU CHHE.

*Planning:
*Tet2 overage Court case meeting:
*Dt. 24-11-2014
*Time: 10:00 AM(savare)
*Place: Iscon mandir..SG highway..Ahemdabad
*Sathe lavvana documents: TY thi tet2 na badha result ni copy,
Rajuaat kari hoy to tena proof jem k AD receipt..post ni pahoch, 2 passport size photo
,PHOTO ID CARD...
*Fees: aa babat mate call kari puchhparachh karvi kem k case karva taiyar thanar umedvaro ni sankhya par adharit chhe.
Jaybhai Patel -99790 88903
Navroj Panjvani - 99989 62781
Nileshbhai Patel - 97233 75293
Dilipbhai Patel - 99989 57492
Milanbhai patel - 98799 12192

PRATHMIK SIXAN NA GUNOTSAV NE LIDHE MADHYMIK NU SIXAN BAGADYU.